Δράσεις

Σκοποί και Δράσεις μας

1. Δημιουργία και λειτουργία δικτύου μονοπατιών τόσο στο φυσικό όσο και το δομημένο περιβάλλον συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την γνωριμία, προβολή, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασής τους με τον άνθρωπο, την εκπαίδευση και επιμόρφωση στους φυσικούς τρόπους δόμησης, καλλιέργειας και βιώσιμων τεχνικών και τεχνολογιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αγροδιατροφικού τομέα, δημιουργώντας και λειτουργώντας δράσεις και δραστηριότητες που έχουν σχέση με πολιτισμό, περιβάλλον, αγροδιατροφή και άσκηση-υγεία.
2. Έρευνα και παραγωγή πάνω στη μουσική, στον χορό, στην λογοτεχνία, στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές και πλαστικές τέχνες
3. Προβολή και διάδοση παραδοσιακών ηθών και εθίμων αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος, λαογραφικού κι εθνολογικού ενδιαφέροντος
4. Πολιτιστικές ανταλλαγές, περιβαλλοντικές συμπράξεις, αγροδιατροφικές, και με φυσικούς τρόπους δόμησης εκπαιδεύσεις καθώς και εκπαιδεύσεις σε διάφορες μορφές άσκησης που έχουν στόχο και επιφέρουν υγεία σωματική πνευματική και ψυχική.
5. Δημιουργία πιλοτικού οικοχωριού, βοτανικού κήπου/πάρκου, Πάρκου Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Πάρκου Δραστηριοτήτων, Εθνικού Πάρκου και επέκταση προστατευόμενων περιοχών.